wyszukiwanie zaawansowane
» Polityka Prywatności

Dostawa i płatności

alt

Opinie o produktach

Kontakt

 • E-mailsklep@beading.com.pl
 • Telefon669-181-609
 • Godziny działaniaobsługa zamówień: pon-pt 9-16 zamówienia można składać: 24h/ dobę, 7dni w tygodniu ........................................................ Sklep internetowy beading.pl: ul.Brzozowa 14 24-100 Puławy ........................................................ Właściciel sklepu: Galeria Margo Małgorzata Grzesiak ul. Brzozowa 14, 24-100 Puławy REGON:060600851 NIP:7162568088

Systemy płatności

 • PayPal
 • tpay.com

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.beading.com.pl


I. Informacje ogólne


Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.beading.com.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Grzesiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Galeria Margo w Puławach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem 24-100 Puławy, ul. Mokra 2a/8, NIP: 7162568088 REGON: 060600851.


II. Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
   

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
   

 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
   

 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
   

 5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
   

 6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
   

 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

  A) Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  B) Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 525-00-07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.


III. Pliki cookies:

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
   

 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   

 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

  A) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

  B) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

     4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

       
        A) konfiguracji Sklepu internetowego;

 

        B) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu
            Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
            struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
            których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony  
            prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
            http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
            http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

 

        C) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego
            Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA
            lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności
            Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:        
            https://www.facebook.com/help/cookies/;

    5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać
        zasady korzystania z plików „cookies”.

    6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
        Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze
        Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce
        nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

    7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
        Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies”
        przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

    8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
        „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
        „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
        poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
        za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
        w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach
        przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na
        urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
        „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji
        w przeglądarce internetowej, której używa:

        A) Internet Explorer;

        B) Chrome;

        C) Safari;

        D) Firefox;

        E) Opera;

        F) Android;

        G) Safari (iOS);

        H) Windows Phone;

        I) Blackberry.

 
  10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
        dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Waluta

International Orders

alt
!! FREE DELIVERY FOR ORDERS
ABOVE 120 EURO
TO EU COUNTRIES !! 

FOR MORE DETAILS
CLICK HERE

Polecamy!

123456

Promocje

Toho Round 11o Silver Lined Milky Lt Topaz -2110

Toho Round 11o Silver Lined Milky Lt Topaz -21103,20 zł1,95 zł brutto1,59 zł netto

Fire Polish 3mm Topaz 40szt

Fire Polish 3mm Topaz 40szt1,30 zł0,91 zł brutto0,74 zł netto

SpikeBeads 13x5mm Turquoise Picasso 10szt

SpikeBeads 13x5mm Turquoise Picasso 10szt2,40 zł1,70 zł brutto1,38 zł netto

Zapięcie karabińczyk 14mm kolor złoty 1szt

Zapięcie karabińczyk 14mm kolor złoty 1szt0,35 zł0,17 zł brutto0,14 zł netto

Koraliki Flower 5x2mm Pastel White -20szt

Koraliki Flower 5x2mm Pastel White -20szt2,50 zł1,50 zł brutto1,22 zł netto

Zawieszka krawatka Motylek 11x6mm kol.platynowy 1szt

Zawieszka krawatka Motylek 11x6mm kol.platynowy 1szt0,40 zł0,20 zł brutto0,16 zł netto

Nasze nowości

Polecamy

alt

alt

alt
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl